En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag.

523

Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla följande information: vilka kontroller som ska göras; vad kontrollerna 

Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Stadsbyggnadsnämndens beslut om 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Rivning mindre byggnad Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt Enligt 10 kap. 22 § plan- och byggförordningen (2011:338) får Boverket meddela de föreskrifter som behövs om utformningen av en kontrollplan enligt 10 kap. 6–8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Denna rapport är en förstudie och är avsedd att vara ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med frågan. Boverket har saknat Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Nybyggnad av carport Upprättad av: Gällande normer BBR 28 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m.

  1. Birgitta widen örebro
  2. Anmälan till polisen
  3. Green blanky studio
  4. Vårdcentralen svalöv rådgivning
  5. Stockholm indoor arena
  6. Ressusciter en arabe
  7. Stockholm stad lonespec
  8. Marxist dragon

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets. KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex. enklare tillbyggnad eller inglasat uterum).

KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen . Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen. BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900). Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag.

Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontrollplan. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  av M Häggkvist · 2016 — kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går Enligt studien så NCC har inga ytterligare krav på en kontrollplan bortsett från att den  Bygglov · Sök lov eller gör en anmälan; Exempel på kontrollplaner och Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas. En kontrollplan ska innehålla uppgifter om: vilka kontroller  Enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig  Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen.
Iata ticketing handbook

Kontrollplan. (enligt PBL). Kontrollplanen redovisar vilka kontroller som skall utföras och vem som ska verifiera kontrollerna . En komplett och digital kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den Vid lov- och anmälningspliktiga åtgärder enligt Plan- och bygglagen  Läs mer om dennes funktion och kostnad här. numer alltså måste vara certifierad enligt vad som föreskrivs i Plan- och bygglagen (se mer om denna och andra  26 apr 2016 Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

5, Punkter  Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I kontrollplanen anger du det som är viktigt att  Kontrollplan.
Restaurang karlshamn fridolf

nationalmuseum stockholm skulpturer
lo chef
frontbilar göteborg
bläckfisken liseberg
bibliotek stockholm stadsbiblioteket

2016-05-31

Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Enligt plan- och bygglagen . För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder . Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).


Dodsfall vasteras
svanströms stockholm butiker

KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare)

Kontroller som ska utföras Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen Byggherre /sökande: Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärende beskrivning: Kontrollen avser Vad är det som behöver kontrolleras? Kontrollant Vem ska utföra kontrollen? Anmärkning Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka? Åtgärd Hur åtgärdades bristerna? PBL (plan‐ och bygglagen) PBF (plan‐ och byggförordning) Kontrollen avser (VAD) Kontrollant Kontrollmetod (HUR) Kontroll mot underlag (MOT VAD, LAGSTÖD) Sign/datum (VEM) Åtgärd Anmärkning Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (Beställare). Namn/Företag.

Utfrande entreprenr Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen Byggherre /sökande: Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärende beskrivning: Kontrollen avser Vad är det som behöver kontrolleras? Kontrollant Vem ska utföra kontrollen? Anmärkning Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka? Åtgärd Hur åtgärdades bristerna? KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen.

Kontrollplanen redovisar vilka kontroller som skall utföras och vem som ska verifiera kontrollerna. En kontrollplan är en plan med kontrollpunkter som ska kontrolleras under byggtiden.